Generelle VilkÄr og betingelser

BestillingsvilkĂ„r 

Disse generelle vilkÄrene gjelder mellom TryvannWyller AS, og den som selv eller gjennom andre (gjesten) inngÄr avtale med TryvannWyller ASi henhold til bekreftelsen. Avtalen kan gjelde kjÞp av kurs, privattimer, heiskort, leie av utstyr, kjÞp av andre produkter og tjenester eller en kombinasjon av disse (arrangementet).

HVEM ER ANSVARLIG? 
Ansvarlig leverandĂžr er TryvannWyller AS, Postboks 58 Slemdal, 0710 Oslo. Organisasjonsnummer 996 599 507. 

AVTALEN MED MER 
Som leverandĂžr stĂ„r TryvannWyller AS ansvarlig overfor gjesten for det denne har krav pĂ„ i henhold til avtalen. Ansvaret gjelder ogsĂ„ for de oppgavene som skal gjennomfĂžres av andre enn TryvannWyller AS. Opplysninger i kataloger, brosjyrer og pĂ„ hjemmesiden er bindende for TryvannWyller AS, men kan endres fĂžr avtalen inngĂ„s dersom det er tatt klart forbehold, og gjesten er tydelig informert om endringen. TryvannWyller AS tar forbehold om eventuelle trykk- eller korrekturfeil. 

Som leverandĂžr har TryvannWyller AS sin skiskole i Oslo Vinterpark plikt til Ă„ sĂžrge for: 
‱ at gjesten fĂ„r en skriftlig bekreftelse pĂ„ sin bestilling og andre nĂždvendige dokumenter 
‱ at det informeres om hvordan betaling skal skje, og at gjesten informeres om andre spĂžrsmĂ„l som har betydning for arrangementet 
‱ at arrangementet stemmer med beskrivelsen i bekreftelsen. TryvannWyller AS har ikke ansvar for lĂžfter som tredjepart kan ha gitt direkte til gjesten uten Oslo Vinterparks viten, og som den ikke har eller burde kjent til. 

I disse generelle bestillingsvilkĂ„rene menes med: 
Utreise – reise fra hjemstedet til destinasjonen. 
Ankomst – tidspunktet som angis pĂ„ bekreftelsen. 
Avreise – reise fra destinasjonen til hjemstedet. 
FĂžrste gyldighetsdato – den datoen da for eksempel heiskort, skiskole, skileie og tilleggsprodukter (hjelm, bekledning, etc.) skal tas i bruk. 

NÅR BLIR GJESTENS BESTILLING BINDENDE? 
Det er gjestens ansvar Ă„ kontrollere bekreftelsen og sĂžrge for at tidspunktet for kurs er korrekte. Bestillingen er gyldig for sĂ„ vel TryvannWyller AS som for gjesten sĂ„ snart TryvannWyller AS har bekreftet bestillingen skriftlig, og gjesten innen avtalt frist har betalt avtalte. 

NÅR SKAL GJESTEN BETALE? 
Gjesten skal betale for arrangementet senest ved det tidspunktet som er angitt i bekreftelsen, eller direkte ved nettbestilling. Kurs og arrangementer skal vĂŠre betalt i sin helhet fĂžr aktivitetene pĂ„begynnes. 
Ved bestilling direkte hos Oslo Vinterpark, skal betalingen skje direkte og i forkant av nĂ„r aktiviteten pĂ„begynnes. 

GEBYRFRI BETALING VIA INTERNETT 
Gjesten kan betale trygt, enkelt og gebyrfritt med VISA og MasterCard, pĂ„ www.oslovinterpark.no. Gjesten mĂ„ ha en registrert e-postadresse og et passord for Ă„ logge inn. 

GEBYRER VED BETALING 
Ved betaling fra utlandet skal gjesten betale omkostningene i hjemlandet og i Norge. TryvannWyller AS skal motta den avtalte prisen som er angitt i bekreftelsen, i NOK. Eventuelle gebyrer som pĂ„lĂžper ved betaling, betales av gjesten. 

HVA SKJER DERSOM GJESTEN IKKE BETALER I TIDE? 
Kunden kan ikke delta pĂ„ bestilt kurs, privattime, eller annen type bestilling fĂžr bestillingen er betalt i sin helhet fĂžr avtalte startdato. Bestillingen annulleres dersom betalingen ikke er oss i hende senest ved 2 uker fĂžr bekreftet kursstart. Dersom gjesten ikke betaler i tide, regnes dette som en avbestilling og da gjelder regler for avbestilling. 

HVA OM GJESTEN VIL AVBESTILLE ELLER ENDRE SIN BESTILLING? 
Gjesten kan avbestille skriftlig til bestillingsstedet som tok imot bestillingen. TryvannWyller AS aksepterer bare avbestilling eller endring som gjĂžres av gjesten. TryvannWyller AS plikter Ă„ bekrefte gjestens avbestilling eller endring, skriftlig. Ved avbestilling eller endringer, har TryvannWyller AS rett til Ă„ belaste et ekspedisjonsgebyr pĂ„ NOK 195. Ved avbestilling mindre enn 2 uker fĂžr kursstart vil 50 % av kursavgiften, minus endringsgebyr pĂ„ NOK 195, bli refundert. Ved avbestilling mindre enn 1 uke fĂžr kursstart, vil kursavgiften ikke refunderes. 

HEISKORT OG SKIUTLEIE 
Samme vilkĂ„r som foregĂ„ende pkt. 

AVBESTILLING AV PÅBEGYNTE KURS  
Kurs som er pĂ„begynt, men av ukjente Ă„rsaker ikke fullfĂžrt, vil verken helt eller delvis bli refundert. 

PAKKER 
Ved bestilling av kombinasjoner av arrangementer som TryvannWyller AS selger for en pris som er angitt pĂ„ forhĂ„nd (pakker), kan ikke gjesten avbestille enkeltprodukter i arrangementet med mindre dette er avtalt skriftlig pĂ„ forhĂ„nd. Ved avbestilling for enkeltpersoner eller hele reisefĂžlget i pakken, gjelder samme regler som ved avbestilling av kurs og privattimer. 
 

TRYVANNWYLLER AS ENDRINGER OG GJESTENS RETTIGHETER 
TryvannWyller AS har rett til Ă„ endre vilkĂ„rene for arrangementet dersom gjesten kan tilbys likeverdige tjenester. 

Dersom kostnadsĂžkninger inntreffer for TryvannWyller AS etter at avtalen har blitt bindende for partene, kan TryvannWyller AS Ăžke prisen pĂ„ arrangementet tilsvarende denne Ăžkningen dersom den er en fĂžlge av endringer i skatter eller avgifter. Prisen kan ikke Ăžkes de siste 20 dagene fĂžr ankomst, og prisendringen skal umiddelbart meddeles gjesten. Dersom TryvannWyller AS kostnader tidligere enn 20 dager fĂžr ankomst blir lavere av samme grunn som nevnt ovenfor, skal prisen pĂ„ arrangementet reduseres tilsvarende. Ved avbestilling av kurs fra TryvannWyller AS side grunnet sykdom blant ansatte, vil kunden fĂ„ tilbud om annet tilsvarende kurs innenfor samme sesong. Om ikke tilbudet blir overholdt innenfor sesongen og vi ikke mottar skriftlig henvendelse pĂ„ dette, sĂ„ vil ikke innbetalte tilbakefĂžres til kunden. 

Rett til erstatning pĂ„ grunn av feil under oppholdet eller pĂ„ grunn av at TryvannWyller AS har innstilt arrangementet, foreligger ikke dersom TryvannWyller AS kan vise til at arrangementet ikke kunne gjennomfĂžres eller at feilen har oppstĂ„tt pĂ„ grunn av hendelser utenfor TryvannWyller AS kontroll, som denne ikke med rimelighet kunne forventes Ă„ ha regnet med da avtalen ble inngĂ„tt, eller hvis fĂžlger TryvannWyller AS ikke med rimelighet kunne ha unngĂ„tt eller overvunnet, for eksempel ved kortere avbrudd i IT-drift, vann eller energitilfĂžrsel. 

HVILKE FORPLIKTELSER HAR GJESTEN? 
TryvannWyller AS har rett til Ă„ si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom gjesten eller noen i dennes selskap opptrer uaktsomt og/eller gjĂžr skade pĂ„ eiendom eller omrĂ„det rundt, eller benytter omrĂ„det til annet enn avtalt. I tilfeller der avtalen sies opp, mĂ„ gjesten med selskap umiddelbart forlate omrĂ„de, uten at avtalt innbetaling tilbakebetales. Dersom avtalen sies opp umiddelbart som fĂžlge av ovennevnte Ă„rsaker, debiterer TryvannWyller AS en omkostningsavgift tilsvarende skaden. 

HVA SKJER VED EN EVENTUELL TVIST? 
Gjesten bes Ă„ henvende seg til TryvannWyller AS dersom denne har noe Ă„ utsette pĂ„ bestilt arrangement. Dersom gjesten ogTryvannWyller AS ikke klarer Ă„ forhandle seg til enighet, skal eventuell tvist vedrĂžrende tidligere inngĂ„tt skriftlig avtale lĂžses i Oslo Tingrett. 

KRIG, NATURKATASTROFER, STREIKER OG ANNET 
Begge parter har rett til Ă„ gĂ„ bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomfĂžres som fĂžlge av krigshandlinger, naturkatastrofer, arbeidsmarkedskonflikter, lengre avbrudd i vann- eller energitilfĂžrsel, brann eller andre tilsvarende stĂžrre hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller pĂ„virke.